• 1058
    • 0

    Sales Executive

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:  VIVA cargo (VICI) với vai trò là Tổng đại lý, Đại lý vận chuyển hàng hóa cho nhiều hãng hàng không, qua 8 năm hoạt động, với tốc độ phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, luôn ở vị trí dẫn đầu trong ngành vận chuyển hàng

LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET
© Copyright 2018 Viva Cargo International Co.,Ltd Designed by Hanoi Computer Services Co.,Ltd