024 7100 6886
single-blog-1

NHÀ KHO

Với kiến thức chuyên sâu về quản lý kho hàng, chúng tôi tư vấn các giải pháp kho bãi tối ưu cho khách hàng tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi cung cấp các loại kho và dịch vụ xếp dỡ khác nhau tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Kho ngoại quan, kho thông thường và cho thuê kho CFS.

Trong kho hàng của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ xử lý dựa trên nhu cầu của khách hàng: Gắn nhãn lại sản phẩm, tái phân bổ, chia nhỏ, hợp nhất và đóng gói lại, thậm chí gắn chéo,…

Đội ngũ của chúng tôi đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên sâu như điện tử, may mặc và giày dép cho nhiều khách hàng: Intel, Samsung, Rollsport Vietnam,…